U novoj 2013. godini pripremili smo vam novi edukativni softver WordWall 3 koji je urađen sa našim partnerima iz engleske firme Sahara. WordWall 3 je potpuno preveden na srpski jezik i idealno se kombinuje sa našm VISION INTERACTIVE TOUCH interaktivnim tablama.

Novi WordWall 3 daje nastavnicima slobodu kreacije svojih resursa i modifikacije postojećih. Na raspolaganju je baza od preko 25.000 već pripremljenih lekcija koje se mogu lako skinuti sa http://getwordwall.com/TeachingResources.

U samom softweru se nalazi 18 već pripremljenih šablona i preko 70 tipova igara i aktivnosti, gde svaku od njih možete prilagoditi vašim zahtevima i vašim sadržajima.

Softver se dobija u kompletima sa svakom kupljenom VISION INTERACTIVE TOUCH interaktivnom tablom, ili možete skinuti probnu verziju koja traje 30 dana u našoj sekciji „preuzimanje“.

Ostavite komentar