Preuzimanje

 

Dokumentacija o firmi

Podaci za identifikaciju firme (128Kb)

PIB obrazac (91Kb)

PEPDV – Potvrda o evidentiranju poreza na dodatnu vrednost (62Kb)

Registracija kod Agencije za privredne registre (953Kb)


Katalozi

Katalog vizualnih prezentacija 2010 (60,7Mb)


Brošure, Flajeri, Publikacije…

MimioTeach – Flajer (157Kb)

Specktron CS-100 – Flajer (0,5Mb)

Vision projekciona platna – Flajer (0,5Mb)

Vision table od plute – Flajer (0,5Mb)

Vision bele table – Flajer (723Kb)

Vision flomasteri za bele table – Flajer (3,12Mb)

LYNX 4 korisničko uputstvo na srpskom jeziku (764 Kb)


Software

NOVO – OpenBoard softver za rad sa interaktivnom tablom (52 Mb)

NOVO – Lynx v4.5.25 softver + resursi za interaktivne table Sahara i Vision, Windows XP/Vista/Windows 7 (1.3 Gb)

NOVO – Lynx v4.5.25 softver bez resursa za interaktivne table Sahara i Vision, Windows XP/Vista/Windows 7 (261 Mb)

NOVO – Resursi za Lynx v4.5.25, Windows XP/Vista/Windows 7 (1 Gb)

NOVO – GeoGebra softver za interaktivne table Sahara i Vision, Windows XP/Vista/Windows 7 (261 Mb)

Marble softver – interaktivni globus za interaktivne table Sahara i Vision, Windows XP/Vista/Windows 7 (25Mb)

MuseScore for windows v1.2, Muzički softver za pisanje partitura (36,7Mb

WordWall 3 windows v 3.2.21 (63.3Mb)nova verzija


Drajveri

CleverDriver for Cleverboard 3 (Windows XP, Vista and Windows 7) v6.0 (7,4Mb)

Cleverboard Dual (Windows XP, Vista and Windows 7) v12.0 (150Kb)

Cleverboard Eco (Windows XP, Vista and Windows 7) v1.0.0.6 (11,2Mb)

CleverTouch (Windows) v5.6.0.6806 (7,5Mb)

Alat za kalibraciju INTERACTIVE TOUCH MK2 (1,1 Mb)

Alat za kalibraciju INTERACTIVE TOUCH NOVO!!! (650Kb)

Alat za kalibraciju VISION INTERACTIVE TOUCH (5,4 Mb)

Alat za kalibraciju VISION Interactive touch 2014 (5,53 Mb)


Interaktivne lekcije

Okreni pločice WW 3 Lekcija

Red reči WW3 Lekcija

Zastave i glavni gradovi WW3 Lekcija

Šablon za periodni sistem elemenata – Mimio Lekcije

Sajt sa interaktivnim igrama za mlađe uzraste