O nama

VIZIJA PLUS d.o.o.
O nama

- Vizija plus je privatna kompanija koja se bavi proizvodnjom, uslugama i trgovinom opremom za vizuelnu prezentaciju.
- Nastali smo kao rezultat dvadesetogodišnjeg iskustva na polju distribucije opreme za vizuelnu prezentaciju i predstavljamo domaćem tržištu savršeno izbalansiranu ponudu po pitanju odnosa kvalitet – cena.
- U skladu sa osnovnim poslovnim postulatima postavili smo se kao rigorozna kontrola kvaliteta za svaki uvezeni artikal koji je uvršten u ponudu.
- Pored saradnje sa obrazovnim institucijama preko proizvoda koje imamo u ponudi, trudimo se da podižemo i nivo vizuelnog identiteta i kvaliteta predstavljanja kompanija kojima je vizuelno prezentovanje bitan segment poslovanja.
- Cilj koji smo postavili pred sebe je konstatntan rad na poboljšanju i unapređenju kako naše ponude tako i zahteva kupaca na tržištu koje pokrivamo.
- Naš tim je posvećen pre svega kvalitetu, zahtevima kupaca i postavljanju održivih sistema na svim lokacijama na kojima se nalazi naša oprema.

MISIJA U PRIVREDI
- Atraktivnim i pouzdanim sredstvima za realizovanje prezentacija želimo da podignemo nivo vizuelnog predstavljanja naših kompanija kako na domaćem tako i na stranom tržištu, počev od ponude opreme koja pre svega namenski prilagođena zahtevima najvećeg dela tržišta, pa sve do konsultacija vezano za najbolji način vizuelnog predstavljanja.
- Opremanje konferencijskih i prezentacionih sala personifikovanim sadržajima, kreiranje setova za prezentacije posebne namene, kao i ultra prenosni kompleti za prezentacije kod Vaših klijenata. Možete biti sigurni da ćemo Vam predložiti konfiguraciju opreme koja najviše odgovara Vašem poslovanju i koja će Vašoj prezentaciji dodati „visoki sjaj“.

MISIJA U PROSVETI
- Ideja kojom se vodimo je da se postavimo kao kvalitetan i pouzdan partner svim radnicima i institucijama u procesu obrazovanja.
- Nastavna oprema u ponudi je pre svega definisana potrebama učitelja, nastavnika i profesora kao direktnih korisnika. Softverski paketi obezbeđuju kako jasan i lako prihvatljiv rad, tako i veoma široku paletu modernih alata koji se nakon kratkog perioda korišćenja postave kao nezamenjivi.
- Kvalitet koji nudimo je potpuno prilagođen velikom broju korisnika i intenzivnom korišćenju koji su specifični za svaku učionicu, dok su cene konkurentne i prihvatljive za naše prilično oslabljeno tržište.
- Prosvetni radnici koji sarađuju sa nama u prilici su da koriste vrhunske tehnologije koje su novina i za većinu prosvetara najmoderinijih zemalja. Redovnim učešćem na međunarodnim sajmovima kako obrazovanja tako i učila u prilici smo da Vam prenesemo iskustva i saznanja koja su trenutno više nego aktuelna.
- Nastavna sredstva, table kako redovne bele i zelene, tako i najmodernije interaktivne, kompletan školski nameštaj i pribor postavljaju paletu proizvoda VIZIJE PLUS u red kompanija koja rešava mnoge probleme direktorima obrazovnih institucija.

KAKO DO CILJA
- Svi ciljevi koje smo pred sebe postavili nisu konačnog karaktera i predstavljaju potrebu za konstantnim unapređenjem.
- Izbor robe koju predstavljamo i uključujemo u ponudu je prvi korak u čitavom procesu. Pratimo potrebe naših kupaca, najmodernije trendove i tehnologije i prilagođavamo proizvode iz godine u godinu.
- Artikli koji su okosnica ponude su već potvrđeni na tržištu i prihvaćeni od strane korisnika.
- Tehnička podrška na svim nivoima je najbitniji segment usluge. Bilo da se radi o savetu koja oprema najviše odgovara Vašim potrebama ili imate poteškoća da maksimalno iskoristite svoja nastavna sredstva – mi Vam stojimo na raspolaganju.
- Visoka profesionalnost i nenametljivost u procesu prodaje nam je imperativ. Trudimo se da radimo više kao konsultanti, a manje kao prodavci. Interes nam je zadovoljan kupac koji od nas dobija ne samo prodatu robu već i kvalitetne predloge, savete i ideje.
- Iako je tržište često veoma teško predvideti, trudimo se da u najkraćem roku ispunimo sve Vaše zahteve. Sva roba koju nudimo je dostupna i konstantno na lageru.
- Jedan od imperativa je da rokove isporuke skratimo, a možda i ukinemo kao kategoriju.
- Projekti koji su u toku kao i veliki broj projekata koji su u planu predstavljaju način za povezivanje kako prosvetnih radnika tako i korisnika uopšte. Jedan on najatraktivnijih planova predstavlja forum koji će služiti za razmenu materijala i ideja namenjenih proširenju kako nastave tako i poslovnih prezentacija.
- Dugi garantni rokovi za koje smo se izborili kod dobavljača i kvalitetan servis čine veoma bitan oslonac za korisnike koji intenzivno koriste opremu i traže visok nivo post prodajne usluge.

KONCEPT
- Ideja interaktivnosti u nastavi nije nova. Dugo se već sprovode istraživanja i prate rezultati u obrazovanju ostvareni primenom interaktivnih modela.
- Najveću prepreku masovnom ulazu tehnologije u učionice predstavlja nizak standard i nedostatak sredstava. Projekti koji će se realizovati tokom narednih par godina predstavljaju veliku priliku da se aktivne škole opreme i budu spremne za tržišnu utakmicu koja će uslediti.
- Tehnički opremljenije škole sa aktivnim kadrovima će imati prednost kod upisa dece i samim tim povećavati svoje mogućnosti za dalju modernizaciju nastave. Kvalitetno predstavljanje škole kao mesta gde deca imaju priliku da se sretnu sa novim tehnologijama i gde se koriste moderni modeli nastave predstavljaće, pored rezultata, najveći kriterijum kod roditelja za odabir škole.
- Naša uloga u čitavom navedenom procesu je da upoznavanjem sa mogućnostima škola i željama uprave i nastavnog kadra predložimo opremu koja će biti iskorištena na najbolji način, koja će pružiti najviše deci i nastavnicima i koja neće previše opteretiti školski budžet.
- Nudimo prezentovanje opreme direktorima i nastavnim radnicima koji će preko nas biti u prilici da dođu u direktan kontakt sa novim tehnologijama i da se detaljno upoznaju sa svim mogućnostima.
- Zainteresovane škole nas mogu pozvati da održimo prezentacije i odgovorimo na sva pitanja kolektiva o novim tehnologijama i njihovim mogućnostima.
- VIZIJA PLUS predstavlja oslonac svim prosvetnim radnicima i korisnicima naprednih tehnologija u nastavi i na raspolaganju smo svakoj inicijativi i predlogu.
- Prodajni program je u stalnom širenju. Trudimo se da artikli koji su u ponudi budu što funkcionalniji i da sa što manjim brojem proizvoda pokrijemo većinu procesa koji su Vam potrebni.